sl
Zadolženost

Vprašalnik o zadolženosti

Vprašalnik o vzrokih, sprožilcih in obvladovanju prezadolženosti.

Izpolnite

Kako ravnati z dolgovi?

Nekoč so se v finančni stiski znašli predvsem nesrečneži, reveži, lahkomiselni ali prevarani ljudje, ali tisti, ki so izgubili razsodnost.

Danes pa zadolženost lahko doleti prav vsakogar. Vsak se lahko občasno znajde v finančni stiski in takrat se prične začarani krog, kjer kličemo na pomoč, a sami iz tega kroga težko izstopimo. To prizadene družinsko življenje in medsebojne odnose.

Načrt odplačevanja

Nasvet potrebujete. Tega boste dobili za vašo situacijo, odvisno od vaših osebnih okoliščin. Oglasite se pri strokovnjakih, svetovalcih. Ti vas bodo vodili. Pogajali se bodo z vašimi upniki. To je mogoče v primeru, da imate neporavnane račune, da ste prekoračili bančni limit ali imate kredit. Svetovalec/ka vam lahko pomaga, da sprejmete boljše odločitve. Vse, kar boste povedali, bo zaupno. Nihče vas ne bo obsojal. Svetovalec ne bo naredil ničesar proti vaši volji. Ne boste več tako zelo obremenjeni in pod pritiskom.

Odpust dolga

Odpust dolga je mogoče doseči v postopku osebnega stečaja, pod pogoji, ki jih določa Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
ZFPPIPP; predvsem členi od 381 do 397

Osebni stečaj

Po večini se v stečajnem postopku odpustijo vsi dolgovi. Ne odpustijo pa se dolgovi do davčne uprave iz naslova glob in prekrškov, neplačani prispevki iz zdravstvenega in socialnega zavarovanja; neplačana preživnina za otroka; odškodnine; regresni zahtevki.

Če ste lastnik/ca nepremičnine, bo ta prodana, za vsaj delno poplačilo dolga. Vaši prejemki (izvzeti so socialni transferji in preživnine), ki presegajo zakonski minimum tj. 76 % bruto minimalne plače se zarubijo (v letu 2023 je delež 76 % bruto minimalne plače 914,55 €). V primeru, da imate preživninske obveznosti in jih izpolnjujete, se vam višina sredstev, ki vam ostane, poveča. O preživninskih obveznostih morate sami obvestiti delodajalca in banko ter izkazati svoje obveznosti. Več o osebnem stečaju