sl
Zadolženost

Vprašalnik o zadolženosti

Vprašalnik o vzrokih, sprožilcih in obvladovanju prezadolženosti.

Izpolnite

Pogosta vprašanja

Začasno stanje, ki je lahko posledica nepričakovanega življenjskega dogodka (smrt, ločitev, začasna izguba zaposlitve; nepremišljena zavezujoča finančna odločitev, ki jo je v trenutku nepazljivosti sprejel dolžnik, njegovi bližnji, …). posledice pa poleg dolžnika občutijo tudi drugi.

Vsota, ki jo dolžnik dolguje upniku, ker svojih finančnih obveznosti ni mogel ali hotel poravnati. Dolg je tudi sekundarna obveznost, saj je lahko dolžnik povezan z drugim ali drugimi in je pravno dolžan povrniti dolg (npr. v primeru poroštva pri kreditu; v primeru družbeništva pri poslovnem subjektu,…).

Dolgotrajno stanje, v katerem se nekdo znajde, ko ni več v stanju, da poravnava svoje obveznosti; ko prihodki niso več dovolj za pokrivanje najnujnejšim mesečnih bivalnih izdatkov kot so najemnina, voda, elektrika, šolanje otrok, obroki kredita, mesečne položnice itd..

Življenje v dolgovih se odvija v fazah, ki čakajo dolžnika, če dolgov ne uspe poplačati. Čim prej mora poiskati  strokovno pomoč!

Faza 1: Sprožilec zadolženosti (nezaposlenost, bolezen, ločitev itd.)
Faza 2: Prva opustitev plačila (začetek  upnikovega pritiska).
Faza 3: Premeščanje poplačila z enega dolga na drugega.
Faza 4: Več dolgov (večkratni pritisk na dolžnika).
Faza 6: Neizpolnjevanje obveznosti do upnika.
Faza 7: Različne dolžnikove reakcije (frustriranost, agresivnost, zanikanje, strah, osamitev).
Faza 8: Pravni postopki (zahteve  upnika, pisma odvetnikov, sodni opomini).
Faza 9: Finančna zmeda (velike težave z dolgovi).
Faza 10: Dolžniku grozijo sankcije (odklop elektrike, vode, telefona, deložacija, izguba svobode).
Faza 11: Nadaljnje izgube (izguba odnosov, slabšanje zdravja, samomor).

Vir:  A Debt Counselling Handbook, Birmingham Settlement, UK in PEPPI Webinar Series Stuart Stamp
Psychosocial problems of debtors (20.september 2023) Tukaj

Posameznik ali organizacija, ki jim nekdo dolguje denar.

Neplačane položnice (npr. najemnina, stroški upravnika; vode, elektrike;…), neplačani obroki kredita ali leasinga; redni in izredni limit; neporavnana obročna plačila; neporavnane davčne obveznosti; globe, kazni; opustitev vračila izposojenega denarja sorodnikom, prijateljem, znancem, sodelavcem, sosedom; podedovani dolgovi,….

Izdelava spiska dolgov:


Svoje strahove in skrbi lahko zaupate svetovalcu/ki.

Spisek dolgov, ki so že v izvršbi, lahko pridobite tudi na okrajnem sodišču – izvršilni oddelek, glede na kraj vašega stalnega bivališča. Vpogled lahko opravite, z veljavnim osebnim dokumentom, v času uradnih ur: ponedeljek in petek od 9.00 do 12.00 ure; v sredo od 9.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.30 ure.

Za vpogled v davčne dolgove je potrebno zaprositi Finančno upravo RS.

Najbolj zanesljive informacije o višini dolga, vključno s stroški in obrestmi, pridobite pri samem upniku.

Brez odlašanja stopite v stik z nami, če:
  • vam v naslednjih petih dneh grozi rubež (izterjevalci pridejo na dom, da izterjajo plačilo dolgov),
  • ste v postopku deložacije in vam grozi, da boste ostali na cesti, brez strehe nad glavo,
  • vam bodo odklopili elektriko ali plin,
  • se morate oglasiti na sodišču, da vas zaslišijo.

Svoje skrbi in strahove lahko podelite s svetovalcem. Lažje dobite pregled nad svojimi prihodki in odhodki. V pomoč se lahko vključijo tudi člani vaše družine. Pri obvladovanju finančnega stanja in spoprijemanju z dolgovi imate oporo, ki vam omogoča, da aktivno pristopite k reševanju svoje prezadolženosti. Skrivanje prezadolženosti in izogibanje upnikom ni več potrebno.

Skupaj pregledamo vaše dolgove in preučimo vzroke, zakaj je prišlo do prezadolženosti. Na podlagi tega pripravimo načrt reševanja prezadolženosti, pri čemer upoštevamo vaše življenjske navade, socialno in zdravstveno stanje ter druge okoliščine.