sl
en

Projekt PEPPI

Inštitut Prelomi in PEPPI

V negotovih razmerah se lahko mnogi znajdejo v stanju prezadolženosti, ko ne vedo več, kako obvladovati dolgove in izplavati iz njih. V ta namen potrebujejo pomoč. Na inštitutu Prelomi smo že leta 2010 zaznali potrebe posameznikov in gospodinjstev na področju dolgov. Razvili smo svoj, celostni model pomoči na področju zadolženosti in prezadolženosti, ki vključuje individualno obravnavo in nudenje psiho-socialne opore. Inštitut je nevladna organizacija in je nacionalna koordinatorica dejavnosti za širitev platforme PEPPI.

 

Kaj je PEPPI?

PEPPI je okrajšava za Provison of a European Platform for the Prevention of Over-indebtedness, slov. Zagotavljanje evropske platforme za preprečevanje prezadolženosti. Projekt PEPPI so njegovi snovalci namenili vzpostavljanju in/ali delovanju že obstoječih programov in organizacij, ki pomagajo prezadolženim v EU.

PEPPI je evropska platforma, ki ob finančni pomoči Evropske unije na nacionalni in evropski ravni deluje proti prezadolženosti in je stvaritev evropskega projekta. Cilj PEPPI je narediti svetovanje glede dolgov dostopnejše, izboljšati svetovanje, vzpostaviti ali krepiti mreže strokovnjakov in svetovalcev na področju prezadolženosti.

Platformo PEPPI https://ecdn.eu/ je ustvarila in z njo upravlja ECDN.

 

Kaj je ECDN?

ECDN – The European Consumer Debt Netwok slov. Evropska mreža za dolgove potrošnikov https://ecdn.eu/.

Proti prezadolženosti se bori že od leta 2007. ECDN je evropska mreža zdaj 41-ih organizacij in državljanov. V stiku z oblikovalci politik zagovarja interese svojih članic in potrošnikov. Skupaj si članice prizadevajo preprečevati prezadolženost in finančno izključenost.

Mreža združuje svetovalne organizacije, ki posameznikom svetujejo, kako obvladovati in premostiti prezadolženost; organizacije in zveze potrošnikov, ki branijo pravice potrošnikov, izobraževalne organizacije, raziskovalne inštitute iz doslej 18 evropskih držav. Članice evropske mreže pomagajo posameznikom in članom gospodinjstev, da se razbremenijo dolgov, da si znova vzpostavijo finančno ravnotežje, da si povrnejo dostojanstvo in spokojnost.

 

Kako članice in mreža ECDN pomagajo?

Načinov je več. Pomembno je, da ugotovijo vrste in skupno vsoto dolgov posameznikov in gospodinjstev, da svetujejo, da ugotovijo, kateri dolgovi so »najdražji«, ker je njihova obrestna mera visoka in jih je treba dokončno poravnati pred drugimi. Članice spremljajo odplačevanje, svetujejo, sodelujejo pri pogajanjih med prezadolženimi osebami in upniki. Tako pripomorejo k finančni stabilnosti posameznikov in gospodarstva. Vendar, nesmiselno in neuspešno bi bilo, če bi članice mreže v prizadevanjih proti prezadolženosti in finančni izključenosti delovale ločeno, vsaka zase. Le skupaj lahko dosežejo vidne spremembe evropskih politik, le z izmenjavo in združevanjem znanja so lahko uspešne v dajanju pomoči posameznikom.

 

Konferenca z mednarodno udeležbo Preprečevanje zadolženosti in boljšanje svetovanja o dolgovih

14. novembra 2023 smo v Ljubljani Prelomi in ECDN (njen predsednik dr. Dieter Korczak), uspešno izvedli konferenco s petimi vsebinskimi poudarki:
1. Kako čustva in znanje vplivajo na posameznikov odnos do denarja (dr. Dušana Findeisen).
2. Vzroki, okoliščine in sprožilni dogodki za prezadolženost (dr. Dieter Korczak).
3. Nova direktiva EU o potrošniških kreditih (dr. Dieter Korczak).
4. Praksa in primeri prezadolženosti (dr. Alenka Hebar Lavrič).
5. Okrogla miza (težave prezadolženih v praksi, črni/sivi trg, nova direktiva in zakonodaja, sodelovanje institucij).

Slovenija mora zagotoviti 120 dolžniških svetovalcev po sprejeti EU direktivi. Več

Nekaj utrinkov s konference: