sl

Preprečevanje zadolženosti in boljšanje svetovanja o dolgovih

Konferenca z mednarodno udeležbo, Ljubljana, City Hotel, 14. november 2023.

 

Zakaj?

Odnos do denarja in slabo upravljanje z njim vplivata na vse. V času monetarizacije, ko je denar povsod v ospredju, v času bankarizacije oziroma vladavine bank, v času, ko je denar neviden in pogosto zlorabljen, se prebivalci držav članic EU vse bolj soočajo s prezadolženostjo na osebni ravni, na ravni gospodinjstev in družbeni ravni. To vpliva na dolžnike in upnike ter na gospodarsko stanje v državi.

Posamezniki zapadejo v dolgove zaradi čustvenih težav, težkih življenjskih prehodov, nevroloških in zdravstvenih težav, enkratnih ali ponavljajočih se napačnih finančnih odločitev, nezadostnih dohodkov, slabega finančnega načrtovanja, manipulacij vseh vrst, pa tudi zaradi nizke finančne pismenosti in nenazadnje zaradi pomanjkanja splošno dostopnih, kompetentnih, individualnih in celovitih storitev dolžniškega svetovanja ter mreže svetovalnih organizacij.

Stari načini pomoči ne zadoščajo več. Ni dovolj, da obstoječe organizacije svetujejo le o posameznih vidikih prezadolženosti. Obravnavati je treba več vidikov, saj se med seboj prepletajo.

Čemu?

• da bi razumeli prekomerno zadolženost, njene vzroke in posledice na osebni ravni in
ravni gospodinjstev ter na ravni družbe,
• da bi preučili vpliv tržnih strategij bank in oglaševanja,
• da bi razumeli razmerja med funkcionalno in finančno pismenostjo,
• da bi poglobili znanje o vplivu psihološkega odnosa do denarja na upravljanje denarja,
• da bi se seznanili s primeri dobrih praks EU na področju svetovanja o dolgovih (PEPPI),
• da bi ovrednotili dolžniško svetovanje v Sloveniji in njegovo celostno naravo,
• da bi skupaj razmišljali o načinih razvoja in spodbujanja finančne pismenosti odraslih.

Za koga?

Konferenca je namenjena predstavnikom ustanov in nevladnih organizacij, ministrstev, bank, razvojnih inštitutov, ki se ukvarjajo s svetovanjem o dolgovih ali s finančnim opismenjevanjem, socialnim delavcem, sodnikom, izobraževalcem odraslih in starejših odraslih, in razvijalcem programov izobraževanja odraslih, terapevtom, pravnikom, menedžerjem in novinarjem.

PROGRAM je dostopen na tej povezavi.